Otázka:

Prečo v slove hanba vyslovujeme prirodzene "m" (hamba) aj napriek tomu, že podľa pravidiel spodobovania by to tak nemalo byť?

Heslá:

hanba

Odpoveď:

 

 

V slove hanba nie je spoluhláska m, ale nosová spoluhláska (jej fonetický zápis pozri v Pravidlách slovenskej výslovnosti). Tá sa vyslovuje v slovách, v ktorých po spoluhláske n bezprostredne nasledujú spoluhlásky k, g, napr. banka, funkcia, tenký, radovánky, cengať, pingpong.

 


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hanba
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku