Otázka:

Aký tvar je správny v slovnom spojení "boj proti španielskym fašistom vedených/vedeným Franciscom Francom"?

Heslá:

väzba prívlastku

Odpoveď:

 

 

V slovnom spojení, ktoré uvádzate, má byť príčastie vedený v tvare datívu množného čísla, pretože rozvíja slovo fašistom, ktoré je v tvare datívu množného čísla a s ktorým sa ako prívlastok zhoduje v rode, čísle a páde. Správna je teda formulácia boj proti španielskym fašistom vedeným Franciscom Francom. Tvar vedených by sa mohol použiť napr. v slovnom spojení boj španielskych fašistov vedených Franciscom Francom (tu je prívlastok v zhode s nadradeným slovom fašistov v genitíve množného čísla) alebo v slovnom spojení čítať o španielskych fašistoch vedených Franciscom Francom (tu je prívlastok v zhode s nadradeným slovom fašistoch v lokáli množného čísla).


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu väzba prívlastku