Otázka:

Dlhé roky sa používal výraz "na Sliači" a teraz sa začal používať výraz "v Sliači", napr. "Banskobystrické plážové kúpalisko otvoria 1. júna a v Sliači už funguje." Chcela by som sa preto informovať, aký výraz je správny.

Heslá:

Sliač

Odpoveď:

Názov Sliač sav miestnom význame ustálene viaže s predložkou na – na Sliači. Popri nej sa podľa dokladov na internete novšie používa aj predložka v – v Sliači (napr. na webovej stránke kúpeľov sa používa spojenie na Sliači,na webovej stránke mesta aj spojenie v Sliači). Obe väzby sú spisovné.


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sliač