Otázka:

Dlhé roky sa používal výraz na Sliači a teraz sa začal používať výraz v Sliači, napr. Banskobystrické plážové kúpalisko otvoria 1. júna a v Sliači už funguje. Ktorá predložka je správna?

Heslá:

Sliač

Odpoveď:

 

Názov Sliač sa v miestnom význame ustálene viaže s predložkou na – na Sliači. Popri nej sa podľa dokladov na internete novšie používa aj predložka v – v Sliači (napr. na webovej stránke kúpeľov sa používa spojenie na Sliači, na webovej stránke mesta aj spojenie v Sliači). Obe väzby sú spisovné.


Otázka z 21. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sliač