Otázka:

Je sloveso oblepiť vo význame, že lepením pokryjem predmet zo všetkých strán, spisovné? Ako následne nazvem túto činnosť, pri ktorej sa oblepuje daná plocha?

Heslá:

oblepiť, oblepovanie, nalepovanie

Odpoveď:

Sloveso oblepiť  vo význame „lepením pokryť (zo všetkých strán)“ je správne. Na pomenovanie činnosti, pri ktorej sa fóliou oblepuje plocha, odporúčame použiť slovesné podstatné meno oblepovanie utvorené z nedokonavého slovesa oblepovať. V rovnakom význame možno použiť aj synonymum nalepovanie.

 


Otázka z 03. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oblepiť