Otázka:

Ktorý tvar je správny: bárter, alebo barter? Existuje nejaký ekvivalent tohto slova v slovenčine?

Heslá:

barter

Odpoveď:

Slovo barter sa píše s krátkym a. Ak nechcete použiť toto prevzaté slovo, môžete sa vyjadriť opisne. V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa slovo barter uvádza s významom „bezpeňažný výmenný obchod“ (príručka je prístupná na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk).


Otázka z 20. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu barter