Otázka:

Aký tvar majú slová variant a ekvivalent v inštrumentáli množného čísla?

Heslá:

variant, ekvivalent

Odpoveď:

 

Tvary inštrumentálu množného čísla slov variantekvivalent sú uvedené v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.korpus.sk. V oboch prípadoch je prípona -mi, čiže s variantmi, s ekvivalentmi.


Otázka z 19. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu variant