Otázka:

Je spojenie "nič vám do toho nie je" spisovné alebo je to bohemizmus?

Heslá:

do toho vás nič nie je

Odpoveď:

Spojenie nič vám do toho nie je nezodpovedá spisovnej slovenčine a ide zrejme o bohemizmus. V slovenčine sa v takýchto spojeniach používajú zámená vás ťa, t. j. nič vás do toho nie je (resp. do toho vás nič nie je) a nič ťa do toho nie je (do toho ťa nič nie je).


Otázka z 19. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 22. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu do toho vás nič nie je