Otázka:

V spojení "štastný nový rok" sa prídavné meno nový píše s malým alebo veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

šťastný nový rok

Odpoveď:

Prídavné meno nový v spojení šťastný nový rok sa píše s malým začiatočným písmenom, lebo označuje celý nasledujúci rok. Slovné spojenie Nový rok s veľkým začiatočným písmenom v prídavnom mene je názov sviatku a označuje iba jeden deň – 1. január.


Otázka z 22. 12. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šťastný nový rok