Otázka:

Ako je to, prosím, so slovom "úžeh"? Je to bohemizmus alebo je to samostatný termín, ktorý nemožno stotožňovať s "úpalom" ? Dočítala som sa, že "úpal" a "úžeh" sa používajú na označenie dvoch mierne odlišných ochorení".

Heslá:

úpal

Odpoveď:

V lekárstve sa rozlišuje medzi slnečným úpalom (lat. insolatio), ktorý vzniká nadmerným priamym pôsobením slnečných lúčov najmä na hlavu, a tepelným úpalom, čiže prehriatím (lat. siriasis), ktorý vzniká u ľudí pracujúcich v dusnom, horúcom a vlhkom prostredí, keď telo nie je schopné odstraňovať prebytočné teplo potením. Slovo úžeh je české.

 


Otázka z 19. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu úpal