Otázka:

Prosím Vás o radu: 1. Kde v slove "oltárna sviatosť" písať veľké písmeno. Má to byť veľké "O" alebo veľké "S"? 2. Pri písaní historického životopisu osobnosti, v ktorom sa vo viacerých prípadoch začína veta dátumom, napr. "15. mája 1756", je potrebné písať stále "Dňa 15. mája 1756"? Nie je to pri viacerých dátumoch zakaždým so slovom "dňa" priveľa? 3. V cirkevných kruhoch sa používa titul "Božia služobníčka" alebo "Božia služobnica"?

Heslá:

Eucharistia

Odpoveď:

Názov eucharistickej sviatosti má podobu Oltárna sviatosť (staršie Sviatosť oltárna), Najsvätejšia sviatosť Eucharistia (s veľkým začiatočným písmenom v katolíckej spisbe).

Uvádzanie slova dňa v dátume je nadbytočné: 15. mája 1756.

Od mužského podstatného mena služobník je ženská podoba služobníčka aj služobnica (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, a Pravidlá slovenského pravopisu, 2000; obe príručky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).Správne sú teda oba tituly – Božia služobníčka Božia služobnica.


Otázka z 18. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Eucharistia