Otázka:

Názov novosadský rohlas sa píše s malým alebo veľkým písmenom?

Heslá:

Novosadský rozhlas

Odpoveď:

Ak sa pomenovanie Novosadský rozhlas používalo vo funkcii vlastného mena –  jedinečného pomenovania –, píše sa s veľkým začiatočným písmenom, aj keď ide o iný názov Rádia Nový Sad. Názov redakcie slovenská redakcia Novosadského rozhlasu odporúčame písať s malým začiatočným písmenom. 


Otázka z 29. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 30. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Novosadský rozhlas