Otázka:

Počula som, že predložky "na, do, cez...." sa už môžu písať na konci riadka. Je to tak?

Heslá:

jednohláskové predložky

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu z r. 1971 sa v kapitole o rozdeľovaní slov uvádza, že „neslabičné predložky (k, s, z, v) píšeme podľa možnostina ten istý riadok ako slovo, ku ktorému predložka patrí“ (s. 34). Podľa citovanej formulácie nemala táto zásada striktný charakter a týkala sa neslabičných, nie jednoslabičných či viacslabičných predložiek (na, do, ku, so, zo, vo, pred, za, cez, poza atď.). V nasledujúcom novom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu z r. 1991 sa táto formulácia už nenachádza a podľa zásad súčasného pravopisu neslabičné predložky rovnako ako jednohláskové spojky (a, i) môžu byť umiestnené na konci riadka.


Otázka z 17. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jednohláskové predložky