Otázka:

Ktorý výraz je správny: "pred exekučná" výzva, alebo "predexekučná" výzva?

Heslá:

predexekučný

Odpoveď:

Správny zápis je predexekučná výzva.


Otázka z 16. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu predexekučný