Otázka:

Aký je rozdiel medzi slovami urbánny a urbanistický?

Heslá:

urbánny, urbanistický

Odpoveď:

Slovo urbánny je uvedené v Slovníku slovenského jazyka (4. zv., 1964) s významom „mestský“ a s kvalifikátormi knižný a zriedkavý. Do kodifikačných príručiek, ktorými sú Krátky slovník slovenského jazyka (2003) a Pravidlá slovenského pravopisu (2000), už nebolo zaradené, zrejme v dôsledku zníženého výskytu. V týchto príručkách sa uvádza len slovo urbanistický ako prídavné meno súvisiace s urbanistikou alebo urbanistom (pozri http://slovniky.korpus.sk).

V posledných rokoch sme zaznamenali zvýšený výskyt slova urbánny (v Slovenskom národnom korpuse je zatiaľ 969 výskytov) najmä v takých spojeniach, kde ide o protiklad urbánny – rurálny, teda mestský a vidiecky, napr. urbánne prostredie, urbánna literatúra, urbánna spoločnosť, urbánna mládež, urbánna migrácia.

Slovo urbanistický má v Slovenskom národnom korpuse 3 748 výskytov, napr. v spojeniach urbanistický model, urbanistická štruktúra, urbanistický komplex, urbanistické riešenie, urbanistický vývoj, urbanistický proces, urbanistická štúdia.


Otázka z 16. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu urbánny