Otázka:

Dáva sa medzera medzi číslo a percentuálny znak?

Heslá:

%, percentá

Odpoveď:

Značka percenta % sa od príslušnej číselnej hodnoty oddeľuje medzerou, napr. 10 % (desať percent).


Otázka z 30. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 6 odpovedí k heslu %