Otázka:

Správne slovenské pomenovanie kožného pohyblivého krytu ľudského oka je viečko alebo mihalnica? Žliazky na okrajoch viečka/mihalnice sú meibomové žliazky alebo meibomské žliazky?

Heslá:

mihalnica, viečko, Meibomove žľazy

Odpoveď:

Pohyblivý kožný kryt na oku sa nazýva viečko aj mihalnica, pričom slovo mihalnica je anatomický výraz (porov. výklad oboch slov v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003).                   

 Žľazy mihalníc sa označujú názvom Meibomove žľazy.

 Citovaná príručka je v elektronickej podobe prístupná na stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 15. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mihalnica