Otázka:

1. Správne slovenské pomenovanie kožného pohyblivého krytu ľudského oka je "viečko" alebo "mihalnica"? 2. Správne slovenské pomenovanie žliazok na okrajoch viečka/mihalnice sú meibomové žliazky alebo meibomské žliazky?

Heslá:

mihalnica, viečko, Meibomove žľazy

Odpoveď:

 

 

Pohyblivý kožný kryt na oku sa nazýva viečko aj mihalnica, pričom slovo mihalnica je anatomický výraz (porov. výklad oboch slov v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003).  Žľazy mihalníc sa označujú názvom Meibomove žľazy.

Krátky slovník slovenského jazyka je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 15. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 28. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mihalnica
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku