Otázka:

Je spisovné slovo "šuška" alebo "šiška"?

Heslá:

šiška

Odpoveď:

Obe slová – šuška šiška – sú spisovné a synonymné vo význame „semenný plod ihličnatých stromov“. Slovo šiška má okrem tohto významu aj význam „vyprážaný múčnik z kysnutého cesta, pampúch“ (porov. výklad slov šiška, šuška v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 15. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 23. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu šiška