Otázka:

Píše sa výraz "začo" spolu alebo osobitne?

Heslá:

začo

Odpoveď:

 

Opytovacie zámeno začo vyjadruje otázku zameranú na príčinu a vtedy mu zodpovedá opytovacie zámeno prečo, napr. Začo sa mám ospravedlňovať? Opytovacie zámeno začo môže aj uvádzať vzťažnú vetu príčinnú: Hral dobre, začo mu zatlieskali (porov. výklad zámena začo v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003). Spojenie predložky za a opytovacieho zámena čo vyjadruje iný ako príčinný vzťah, porov. Za čo budeš prezlečený na karnevale? – Peter sa schová za skriňu, Jožko za dvere a za čo sa schová Andrea?

 


Otázka z 14. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu začo