Otázka:

Prosím Vás, vysvetlite mi pravopis začiatočných písmen slovného spojenia "horná Nitra". Prečo je malé "h" v slove "horná"?

Heslá:

horná Nitra

Odpoveď:

 

 

Názov horná Nitra sa píše s malým h podobne ako názvy horné Kysuce, horná Orava, dolný Zemplín, pretože tu nejde o pomenovanie samostatného administratívneho celku.

 


Otázka z 14. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu horná Nitra