Otázka:

Často sa stretávam s tým, že autori píšuci o evanjelickej cirkvi používajú vyjadrenie "evanjelická a.v. cirkev", ktoré mením na "evanjelická cirkev a.v.". Teraz som sa však stretla s výrazom "evanjelický a.v. kostol". Je možné takéto vyjadrenie alebo ho mám preformulovať na "kostol ev. cirkvi a.v.", alebo je nejaké iné riešenie?

Heslá:

evanjelická cirkev a. v.

Odpoveď:

Aj v pomenovaní evanjelického kostola odporúčame dať skratku a. v. za slovo cirkev – kostol evanjelickej cirkvi a. v.

            Radi by sme pripomenuli, že za bodkou ako interpunkčným znamienkom sa dáva medzera. To platí aj o bodke v skratkách, napr. evanjelická cirkev augsburského vyznania – ev. cirkev a. v.


Otázka z 14. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu evanjelická cirkev a. v.