Otázka:

Ako sa píše pomenovanie neróm? S malým alebo veľkým začiatočným písmenom?

Heslá:

Neróm, Neslovák, Praslovan, Exrakúšan

Odpoveď:

Pomenovanie Neróm sa píše v uvedenej podobe s veľkým začiatočným písmenom, rovnako ako napr. podobne utvorené pomenovania Neslovák, Exrakúšan, Praslovan (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, kap. Mená ľudí a živých bytostí aj na www.juls.savba.sk).  


Otázka z 20. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Neróm