Otázka:

Ktoré sloveso je správne: umrel/zomrel Eugen Suchoň?

Heslá:

umrieť

Odpoveď:

Slovesá umrieť zomrieť sú synonymné, o čom sa možno presvedčiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004). Oba slovníky sú sprístupnené na slovnik.juls.savba.sk.

 


Otázka z 13. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu umrieť