Otázka:

Podľa akého vzoru sa skloňuje slovo mytológia?

Heslá:

slová na -ia

Odpoveď:

 

Slovo mytológia sa skloňuje ako ženské podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na samohláskovú skupinu -ia (napr. organizácia, filozofia, Mária, geológia ap.) podľa vzoru ulica: mytológie, mytológii, mytológiu, (o) mytológii, (s) mytológiou.

Prehľad skloňovania podstatných mien nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu (2000; www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) na s. 119 – 121. Podrobnejšie je táto problematika rozvedená v Morfológii slovenského jazyka (1966; https://www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf).

 

 

 


Otázka z 13. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slová na -ia