Otázka:

Prosím Vás, podľa akého vzoru sa skloňuje slovo "mytológia"?

Heslá:

slová na -ia

Odpoveď:

Slovo mytológia sa skloňuje ako ženské podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na spoluhláskovú skupinu -ia (napr. organizácia, filozofia, Mária, geológia ap.)podľa vzoru ulica: mytológie, mytológii, mytológiu, (o) mytológii, (s) mytológiou.

Prehľad skloňovania podstatných mien nájdete v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) na s. 119 – 121. Podrobnejšie je táto problematika rozvedená v Morfológii slovenského jazyka (1966). Obe príručky sú sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV www.juls.savba.sk cez odkaz Lingvistické zdroje a slovníky... → Publikácie v digitálnej forme a iné lingvistické zdroje.


Otázka z 13. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu slová na -ia