Otázka:

Mám v názvoch Obecná knižnica Príbovce, Materská škola v Príbovciach, Obecný úrad Príbovce použiť predložku alebo nie?

Heslá:

Obecná knižnica Príbovce, Materská škola v Príbovciach, Obecný úrad Príbovce, Obecná knižnica v Príbovciach, Zberný dvor triedeného odpadu v Príbovciach

Odpoveď:

 

V názvoch typu Obecná knižnica Príbovce, Materská škola v Príbovciach, Obecný úrad Príbovce sa v slovenčine uplatňujú oba spôsoby pomenovania – s predložkou aj bez predložky –, z nich odporúčame uprednostniť predložkové spojenie, teda Obecná knižnica v Príbovciach, Materská škola v Príbovciach, Zberný dvor triedeného odpadu v Príbovciach. 


Otázka z 04. 08. 2009 bola zodpovedaná dňa 10. 08. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Obecná knižnica Príbovce