Otázka:

Môže sa stupňovať prídavné meno "ideálny"? Je v poriadku, keď sa v texte objaví slovné spojenie "ideálnejší stav", "najideálnejší termín"?

Heslá:

ideálny

Odpoveď:

Prídavné meno ideálny má význam „spĺňajúci všetky požiadavky, predstavy, dokonalý, vzorný“. To znamená, že svojím významom už vyjadruje najvyššiu mieru vlastnosti. Ako sa však presviedčame z textov na internete, toto prídavné meno sa v jazykovej praxi nezriedka stupňuje, pričom sa od neho tvorí jednak komparatív (druhý stupeň), napr.  viem si predstaviť ideálnejší svet na tejto planéte; pre rodinu s deťmi nenájdete ideálnejšie umiestnený rodinný dom, jednak superlatív (tretí stupeň), napr. najideálnejší partner, najideálnejšia dovolenka; teraz je ten najideálnejší čas na pozitívnu zmenu vo vašom živote a pod. Tendencia stupňovať prídavné meno ideálny, ale aj iné, napr. dokonalý,súvisí s tým, že konkrétne hodnotenie sa robí vždy v určitých podmienkach, za určitých okolností alebo porovnávaním s niekým (niečím) iným, čím sa dané hodnotenie relativizuje. Ak sa napríklad hľadá ideálne riešenie a vyberá sa z niekoľkých možností, vtedy sa možno o prijatom riešení vysloviť ako o najideálnejšom (spomedzi ostatných). Podobne možno hovoriť o ideálnejšom stave či najideálnejšom termíne.

 


Otázka z 13. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ideálny