Otázka:

Patria slová rajbať, rajbadlo a rajbačka do spisovnej slovenčiny?

Heslá:

rajbať

Odpoveď:

Sloveso rajbať je spisovné, zachytávajú ho Pravidlá slovenského pravopisu (2000) i Krátky slovník slovenského jazyka (2003) – porov. citované príručky, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk. Do spisovnej lexiky patrí aj odvodené podstatné meno rajbadlo vo význame „strúhadlo“, ktoré Synonymický slovník slovenčiny (2004) i starší Slovník slovenského jazyka (3. zv., 1963) hodnotia ako knižné slovo. Slovo rajbačka je nárečové: v šarišských a zemplínskych nárečiach sa ním nazýva doska so zvlneným povrchom na ručné pranie bielizne. Keďže ide o nárečový výraz, slovo rajbačka nepatrí do spisovnej lexiky.


Otázka z 12. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rajbať