Otázka:

Ako sa píšu zákonníky? S veľkým alebo malým písmenom?

Heslá:

Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

Odpoveď:

Názvy zákonníkov – Občiansky zákonník, Obchodný zákonník – sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 15. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 17. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Občiansky zákonník