Otázka:

Ako sa prekladajú (a či vôbec) anglické výrazy: Bytecode, Op-code, Interpreter, Parser?

Heslá:

Bytecode, Op-code, Interpreter, Parser

Odpoveď:

Výraz bytecode sa zvyčajne prekladá ako bajtový kód. Preklad ostatných výrazov je uvedený v Anglicko-slovenskom slovníku výpočtovej techniky (SPN 1998) takto:

-          parser = syntaktický analyzátor, slangovo parser

-          op-code = operačný, strojový kód

-          interpreter = interpretačný prekladač.

Ak by ste v nejakej súvislosti chceli uviesť originálne anglické výrazy, upozorňujeme, že sa píšu s malým začiatočným písmenom, keďže sú to všeobecné pomenovania.


Otázka z 10. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Bytecode