Otázka:

V Slovníku cudzích slov (SPN 2005) je uvedené slovo „amará“ (lieky horkej chuti) a pri ňom skratka „mn.“ Má slovo „amará“ jednotné číslo? Ak áno, prečo nie je v slovníku uvedené?

Heslá:

amarum

Odpoveď:

Spracovanie slova amará v Slovníku cudzích slov (2005) v plurálovom tvare ako podstatné meno stredného rodu, ktoré sa používa iba v množnom čísle, zrejme vyplýva z výsledkov prieskumu autorov slovníka, pri ktorom našli doklady z jazykovej praxe iba na používanie tvarov množného čísla. V plurálovej podobe amará sa toto slovo uvádza aj v niektorých lekárskych slovníkoch, napr. v Slovensko-nemeckom slovníku medicíny (1997). V súčasnosti je však v novších slovníkoch (v 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 aj vo Veľkom slovníku cudzích slov z r. 2008) spracované heslo amarum v základnom tvare zodpovedajúcom nominatívu jednotného čísla, z čoho vyplýva, že pri spracúvaní hesla sa našli doklady aj na používanie jednotného čísla.


Otázka z 10. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu amarum