Otázka:

Píše sa vo vete "Reštaurácie (ktoré sú mimochodom absolútne cenovo dostupné) sú po celom meste" za slovo reštaurácie čiarka?

Heslá:

zátvorky

Odpoveď:

Ak spojenie ktoré sú, mimochodom, absolútne cenovo dostupné uvádzate v zátvorke, nevyčleňuje sa čiarkami. Vo vete môžete použiť na vyčlenenie takéhoto spojenia buď čiarky (ide o vloženú vedľajšiu vetu), t. j. Reštaurácie, ktoré sú, mimochodom, absolútne cenovo dostupné, sú po celom meste, alebo zátvorky, t. j. Reštaurácie (ktoré sú, mimochodom, absolútne cenovo dostupné) sú po celom meste. Dodávame, že pred ľavou zátvorkou sa vo vete nikdy nepíše čiarka. V danom súvetí však treba vyčleniť čiarkami časticu mimochodom.


Otázka z 10. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zátvorky
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku