Otázka:

Pri svojej práci používam slovné spojenie vysprávky výtlkov. Kolegovia používajú výspravky výtlkov. Ktoré slovné spojenie je správne?

Heslá:

vysprávka

Odpoveď:

Ani jedno zo slov vysprávka, výspravka nezodpovedá spisovnej slovenčine. Ide o čechizmy. V češtine súvisí podstatné meno vysprávka (zriedkavo sa používa aj výsprava) s českým slovesom vyspravit, ktoré má v slovenčine ekvivalenty opraviť zreparovať. Slovo vysprávka, ktorým sa v češtine pomenúva samotné opravovanie, ako aj výsledok tejto činnosti, odporúčame v slovenčine nahradzovať podľa kontextu spisovnými výrazmi oprava alebo opravené miesto. Spojenie, na ktoré ste sa spytovali, má spisovnú podobu oprava výtlkov.


Otázka z 10. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 16. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu vysprávka