Otázka:

Je slovo "dôjsť" správne?

Heslá:

dôjsť, minúť sa

Odpoveď:

Sloveso dôjsť vo význame minúť sa, napr. došiel nám cukor, sa v Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný aj na www.juls.savba.sk) hodnotí ako hovorové slovo (hovorové slová sú spisovné, no sú príznačné pre živú neoficiálnu, resp. súkromnú komunikáciu).


Otázka z 13. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 14. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dôjsť