Otázka:

Ako sa skloňujú ruské priezviská Grabovskij, Gorkij, Čajkovskij?

Heslá:

Grabovskij, Gorkij, Čajkovskij

Odpoveď:

Ruské priezviská zakončené na -ij sa skloňujú ako prídavné mená: Grabovskij –Grabovského – Grabovskému, Gorkij – Gorkého – Gorkému, Čajkovskij – Čajkovského – Čajkovskému.


Otázka z 10. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Grabovskij