Otázka:

Ako sa vyslovuje meno Wojtek?

Heslá:

Wojtek

Odpoveď:

Pri výslovnosti rodného mena Wojtek možno vychádzať z písanej podoby a vyslovovať ho [vojtek]. 


Otázka z 10. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Wojtek