Otázka:

Aký je správny spoločný tvar priezviska pre súrodencov s menom Daniel Sedina a Henrik Sedina?

Heslá:

Sedina Sedinovci, Safina Safinovci

Odpoveď:

Súhrnné pomenovanie súrodencov (s rovnakým priezviskom) sa v slovenčine tvorí príponou -ovci – Sedinovci, Safinovci – s dvojčatami Danielom a Henrikom Sedinovcami; s Maratom a Dinarou Safinovcami.


Otázka z 10. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Sedina Sedinovci