Otázka:

Aký slovenský výraz prislúcha pomenovaniu zemský dům?

Heslá:

zemský dům, krajinský dom, Landhaus, vidiecky dom, dedinský dom

Odpoveď:

Dvojslovné pomenovanie zemský dům má v slovenčine ekvivalent krajinský dom. Mohlo by ísť aj o doslovný preklad nemeckého slova Landhaus, ktoré sa do slovenčiny prekladá ako vidiecky alebo dedinský dom.


Otázka z 02. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zemský dům