Otázka:

Píše sa čiarka pred spojkou a v spojeniach a tak, a teda, a preto?

Heslá:

a, a tak, a teda, a preto

Odpoveď:

Pred spojkovými výrazmi a tak, a teda, a preto sa píše čiarka (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, kapitolu Čiarka aj na www.juls.savba.sk), napr. Nemohla som spať, a tak som si zapla televízor.


Otázka z 03. 09. 2009 bola zodpovedaná dňa 04. 09. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu a