Otázka:

Môžete mi bližšie vysvetliť pojem prorodina?

Heslá:

prorodinný

Odpoveď:

 

Nevieme, kde ste sa s výrazom prorodina stretli, ale nám sa nepodarilo nájsť jediný doklad na používanie tohto slova v slovenčine. Našli sme iba výrazy prorodinu prorodiny v niektorých českých internetových adresách – ide o jednoslovné zápisy českých spojení pro rodinu pro rodiny v rámci internetových adries s rodinnou tematikou.

V slovenčine máme iba prídavné meno prorodinný, ktoré je utvorené pomocou latinskej predpony pro- s významom „pre“ podobne ako slová pronárodný, proslovenský, proafrický, prorastový, proexportný. Význam slova prorodinný je „podporujúci rodinu, priateľský k rodine“, napr. prorodinná politika, prorodinné aktivity prorodinný hotel (zariadenie priateľské k rodinám s deťmi).


Otázka z 10. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prorodinný