Otázka:

Ako sa nazýva šperk s kameňom, na ktorom je reliéf ženy?

Heslá:

kamea

Odpoveď:

Šperk s kameňom s vypuklou rezbou (reliéfom) sa v slovenčine nazýva kamea. Toto podstatné meno ženského rodu sa skloňuje podľa vzoru žena podobne ako podstatné meno idea, t. j. bez kamey, ku kamei, (vidím) kameu, o kamei, s kameou, v množnom čísle kamey, bez kameí, ku kameám, (vidím) kamey, o kameách, s kameami. Slovo kamea nájdete aj v slovníkoch slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Dodávame, že toto slovo francúzskeho pôvodu (z franc. cameé) sa v slovenčine v minulosti používalo aj v podobe kamej (slovo kamej sa naďalej používa v češtine), takže v starších slovenských textoch môžete nájsť aj túto podobu, ktorá však nezodpovedá súčasnej kodifikácii.


Otázka z 09. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 21. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kamea