Otázka:

Chcela by som sa opýtať, ako sa správne určuje imperatív (rozkazovací spôsob) v jednotnom čísle od slovesa "chápať" a "rátať". Je správny tvar "chápaj"/"rátaj" alebo "cháp"/"rác"? Alebo sú správne oba tvary?

Heslá:

imperatív

Odpoveď:

Imperatív sa tvorí z druhej podoby prítomníkového kmeňa, t. j. zo slovesného tvaru 3. osoby množného čísla prítomného času, po odtrhnutí osobnej prípony, a to bez osobitnej prípony alebo pomocou prípony -i, napr. zamdlej-ú – zamdlej!, čítaj-ú – čítaj!, lap-ia – lap!, prijm-ú + -i – prijmi!, ozv-ú sa + -i – ozvi sa! Od slovesa chápať je tvar rozkazovacieho spôsobu cháp! (cháp-u)a od slovesa rátať je tvar rozkazovacieho spôsobu rátaj! (rátaj-ú).

 


Otázka z 09. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu imperatív