Otázka:

Zaujímalo by ma, či sa v spisovnej slovenčine používa výraz "paličkové písmo".

Heslá:

paličkové

Odpoveď:

Výrazom paličkové písmo sa označuje verzála písaná rukou (porov. výklad prídavného mena paličkový v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je sprístupnený na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 09. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu paličkové