Otázka:

Ako mám správne napísať názov inštitútu, ktorý sa zaoberá urbánnym rozvojom?

Heslá:

Inštitút urbánneho rozvoja, Inštitút pre urbánny rozvoj

Odpoveď:

Pri názvoch rozličných inštitúcií, komisií, výborov či orgánov sa používa genitívna väzba, napr. Ústav informácií a prognóz školstva, Úrad priemyselného vlastníctva SR, Komisia cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce, Inštitút informatiky a štatistiky, aj predložka pre (pretože tu ide o tzv. vymedzovací význam, ktorým sa vymedzuje pole pôsobnosti či rozsah činnosti), napr. Výbor pre ľudské práva, Agentúra pre rozvoj vidieka, Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Inštitút pre verejné otázky. Tak i v názve Vášho inštitútu možno použiť oba spôsoby – Inštitút urbánneho rozvoja aj Inštitút pre urbánny rozvoj. 


Otázka z 27. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 27. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Inštitút urbánneho rozvoja