Otázka:

Na wikipédii som videl spojenie "aplikačný framework", čo mi pripadá ako "bastardizácia" slovenčiny. Aký máte názor na podobné spojenia?

Heslá:

framework

Odpoveď:

 

Anglické podstatné meno framework má v počítačovej terminológii slovenské ekvivalenty ako kostra, rám, osnova, štruktúra, rámec a spojenie application framework sa prekladá ako aplikačný rámec (porov. napr. http://webslovnik.zoznam.sk/slovensko-anglicky). Spojenia ako aplikačný framework, v ktorom sa stretáva prídavné meno aplikačný odvodené domácimi slovotvornými postupmi od zdomácneného slova aplikácia (z latinčiny) s anglickým slovom v originálnej podobe framework, nemožno považovať za „bastardizáciu“. V čase, keď do slovenčiny doslova prúdia anglicizmy, musí zákonite dochádzať aj k situáciám, že sa prevzaté ešte nezdomácnené slovo pomenúvajúce nový  pojem, pre ktorý v slovenčine zatiaľ nemáme pomenovanie, dostane do väzby s domácim alebo zdomácneným slovenským slovom. Vzhľadom na existenciu slovenského odborného výrazu aplikačný rámec sa však spojenie aplikačný framework zaraďuje medzi výrazy profesionálneho slangu.


Otázka z 08. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 17. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu framework