Otázka:

Ako je správne: "Československo" alebo "Česko-Slovensko"?

Heslá:

Česko-Slovensko

Odpoveď:

 

 

Slovník súčasného slovenského jazyka (2006) zachytáva názov spoločného štátu Čechov a Slovákov v dvoch pravopisných podobách, a to Česko-SlovenskoČeskoslovensko. Tento názov mal v histórii niekoľko oficiálnych podôb: Československá republika (1918 – 1938, 1945 – 1960), Česko-slovenská republika (1938 – 1939), Československá socialistická republika (1960 – 1990) a Česká a Slovenská Federatívna Republika (1990 – 1992). Pri citovaní dobových prameňov sa názov spoločného štátu zachováva v tej podobe, ako ju zachytáva príslušný prameň. Aj názvy organizácií, inštitúcií, podnikov a pod. z tohto obdobia sa zachovávajú v pôvodnej podobe. V súčasných textoch, ktoré opisujú udalosti z čias spoločného štátu, odporúčame akceptovať pravopisnú podobu názvu, ktorú používa konkrétny autor.


Otázka z 07. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Česko-Slovensko