Otázka:

Je správne skloňovať meno Rytmus inak ako slovo rytmus? V médiách často hovoria "s Rytmusom", "o Rytmusovi".

Heslá:

rytmus

Odpoveď:

Všeobecné podstatné meno rytmus je prevzaté z latinčiny (pravdepodobne cez nemčinu) a pri skloňovaní koncovku -us stráca: do rytmu, v rytme, s rytmom. Podobne sa skloňujú aj mnohé iné slová latinského pôvodu zakončené na -us (najmä nehmotné a vlastné mená),napr. kapitalizmus (obdobie kapitalizmu), Spartakus (Spartakovo povstanie), úzus (podľa starého úzu). Toto pravidlo sa však nevzťahuje na zdomácnené slová konkrétneho obsahu, napr. cirkus, bambus, a na zdomácnené mená a priezviská, napr. Rúfus, Július, Markus, v ktorých koncové -us ostáva vo všetkých pádoch: od Rúfusa, vidím Rúfusa, o Rúfusovi, s Rúfusom.

Vlastné meno (resp. prezývka) Rytmus sa skloňuje ako zdomácnené mená, čiže koncové -us sa pri skloňovaní zachováva: od Rytmusa, o Rytmusovi, s Rytmusom.


Otázka z 07. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 15. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu rytmus