Otázka:

Dobrý deň, aký je význam slov žiadosť, návrh a okoľnosť z právnického hľadiska?

Heslá:

žiadosť, návrh, okolnosť

Odpoveď:

Výklad významov slov žiadosť, návrh okolnosť (nie okoľnosť) nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk (cez Lingvistické zdroje a Lexikografické príručky). Výklady právnických termínov si možno overiť iba v právnických terminologických slovníkoch alebo priamo u právnikov.


Otázka z 20. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu žiadosť
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku