Otázka:

Aký je význam slov žiadosť, návrh a okolnosť z právnického hľadiska?

Heslá:

žiadosť, návrh, okolnosť

Odpoveď:

Výklad významov slov žiadosť, návrh okolnosť nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na http://slovnik.juls.savba.sk/. Výklady právnických termínov si možno overiť iba v právnických terminologických slovníkoch alebo priamo u právnikov.


Otázka z 20. 07. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 07. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu žiadosť