Otázka:

Je správnejšie písať molekulový alebo molekulárny?

Heslá:

molekulárny, molekulový, molekula, molecular, molekulová hmotnosť, molekulárna fyzika, molekulárna teória

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka i v slovníkoch cudzích slov sa slová molekulárny aj molekulový uvádzajú ako prídavné mená od slova molekula. Aj v Slovensko-anglickom slovníku medicíny sú slová molekulárny a molekulový preložené ako molecular. Sú to synonymné výrazy, ale v určitých slovných spojeniach sú zaužívané len v jednej podobe, napr. molekulová hmotnosť, molekulárna fyzika, molekulárna teória.


Otázka z 14. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 15. 01. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu molekulárny