Otázka:

Mám písať oxidačná fosforylácia alebo oxidatívna?

Heslá:

oxidačný, oxidatívny, fosforylácia, oxidačná fosforylácia

Odpoveď:

Slovo oxidačný sa v slovníkoch cudzích slov vysvetľuje ako „spôsobujúci oxidáciu“ a slovo oxidatívny ako „primárne kvasenie aeróbnej povahy“. Keďže slovo fosforylácia označuje „reakciu zavedenia zvyšku kyseliny fosforečnej do molekuly organickej látky“, zrejme bude správne spojenie oxidačná fosforylácia. (Opäť odporúčame poradiť sa s odborníkmi z odboru lekárskej chémie.)


Otázka z 14. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 15. 01. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oxidačný