Otázka:

Je spisovné slovné spojenie reumatická artritída alebo reumatoidná artritída?

Heslá:

reumatizmus, artritída, reumatická artritída, reumatoidná artritída

Odpoveď:

Vo Veľkom slovníku cudzích slov sa slovo reumatický vysvetľuje ako „príznačný pre reumatizmus“ a slovo reumatoidný ako „majúci ráz reumatizmu, podobajúci sa na reumatizmus“. V spojení so slovom artritída odporúčame použiť výraz reumatická, keďže slovné spojenie reumatická artritída sa vyskytuje aj v publikácii Vademecum medici. (Nemôžeme však vylúčiť ani spojenie reumatoidná artritída, bolo by vhodnejšie obrátiť sa na  odborníkov z oblasti medicíny.)


Otázka z 14. 01. 2004 bola zodpovedaná dňa 15. 01. 2004

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reumatizmus