Otázka:

Čo je spisovné - pracovná smena alebo zmena?

Heslá:

zmena, pracovná zmena

Odpoveď:

Slovo zmena sa píše so z na začiatku aj vo význame „vymedzený pracovný čas“. Správne je teda slovné spojenie pracovná zmena.


Otázka z 28. 11. 2003 bola zodpovedaná dňa 01. 12. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu zmena